Economy

เศรษฐกิจไทยกับกบในหม้อน้ำร้อน

Friday, September 22, 2017
By admin
เศรษฐกิจไทยกับกบในหม้อน้ำร้อน

โดยความเห็นแล้ว ผมแทบมองไม่เห็นว่าประเทศไทยจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงใกล้ๆสถานการณ์ปี 2540 เพราะสถานการณ์ด้านการเงินระหว่างปี 2540 กับปี 2560 ของประเทศแตกต่างกันมาก ถ้าจะเปรียบเทียบก็พูดได้ว่า ปี 2540 เราเป็นคนจนไม่มีเงิน แต่ปี 2560 นั้นเราเป็นคนรวยมีเงินออมที่ไม่มีข้อผูกพันธ์มากพอ แต่ที่ปัญหาเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับทรงๆและมีแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อในระดับฐานรากจากล่าง-กลาง-กลาง-กลางบน เริ่มถ่างมากขึ้น ซึ่งสามารถอิงดัชนียอด NPL ของธนาคารซึ่งมียอดเพิ่มขึ้นจนปลายไตรมาสสาม ยอดการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งหลายๆบริษัมในตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีปัญหาการใช้หนี้พันธบัตร ถ้ารัฐบาลไม่กลัวกับคำว่าประชานิยมมากเกินไป การอัดฉีดเงินที่จะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดคือการอัดฉีดเงินลงในระดับล่าง ในที่สุดรัฐบาลก็ต้องทำ เช่น บัตรสวัสดิการคนจนซึ่งคงแจกไมต่ำกว่า 3-4 ล้านใบ โครงการช่วยชาวนาเรื่องข้าวโดยใช้เงินประมาณ 80,000-90,000 ล้านบาท จะใช้ชื่ออะไรไม่ต้องสนใจแต่ก็เป็นหลักการเดียวกันกับการรับจำนำ ถ้ารัฐบาลเริ่มดำเนินนโยบายกระตุ้นฐานรากตั้งแต่แรก ป่านนี้คนไทยคงพอยิ้มออกสมกับสโลแกนที่รัฐมอบให้ "เราจะคืนความสุข" แต่ก็ยังไม่รู้นะ ประชาชนชาวไทยจะได้รับความสุขคืนเมื่อไร คงต้องคอยดูต่อไป »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2559

Saturday, April 30, 2016
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2559

เศรษฐกิจไทยอยู่ในสภาวะชะลอตัวและถดถอยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้เป็นผลทั้งจากการเมือง ความคล่องตัวและความสามารถในการบริหารจัดการ ตลอดจนการมั่นใจในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ แม้รัฐบาลจะมีมาตรการทั้งด้านการเงิน การคลังออกไปมากมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้น สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นและการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนภาวะแวดล้อมที่จะทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดการ ด้านเงินทุน สร้างสภาวะให้เกิดการทำงานเป็นกลุ่มและเครือข่ายในลักษณะที่สามารถเอื้อและสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยให้เกิดดุลระหว่างด้านการเกษตร ด้านการผลิต และด้านบริการเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อการเจริญเติบของเศรษฐกิจไทย »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2559

Sunday, March 20, 2016
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2559

จากภาวะเศรษฐกิจนั้นประเมินว่าเป็นผลจากความสามารถในการแข่งขันของไทยถดถอยลง อุตสาหกรรมกลุ่มที่ใช้แรงงานเป็นหลักไม่สามารถแข่งขันได้ ราคากลุ่มสินค้าเกษตรตกต่ำ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีกลางๆส่วนใหญ่ก็เป็นของต่างชาติกำลังย้ายฐานไปยังประเทศที่ยังมีระดับการพัฒนาต่ำกว่าและค่าแรงต่ำกว่า ภาครัฐเองแม้จะรู้ดีว่าควรต้องพัฒนาการศึกษาแต่ก็ไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทำให้ประเทศไม่สามารถปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมต่างๆได้ด้วยศักยภาพของตนเอง บทเรียนราคาแพงสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ถ้าไม่เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วันหนึ่งในไม่ช้าก็จักถูกกันออกจากเวทีการแข่งขัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือกระแสของ Smart phone ทั้งของ Apple และ Samsung ซึ่งเป็นผลจากการประยุกต์เทคโนโลยีด้านต่างๆมาผสมผสานกัน ประกอบกับความสามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยระยะเวลาไม่นาน Smart phones ก็กลายเป็นโทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เบียดโนเกียอดีตผู้นำจนแทบไม่มีที่ยืนบนเวทีโลกอีกเลย ดังนั้นถ้าหากผู้นำประเทศไม่มีวิสัยทัศน์ดีพอ ไม่สามารถวางหรือผลักดันยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต ไม่เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตลอดจนเข้าใจถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนั้นๆแล้ว ไม่สามารถปรับตัวเองให้สามารถแข่งขันได้แล้ว โอกาสที่จะถูกเบียดตกจากเวทีการแข่งขันก็สูงมาก »

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 3

Friday, March 18, 2016
By admin
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 3

หลังสงครามเย็น เทคโนโลยีสำคัญที่เคยเป็นความลับและถูกใช้ในวงการทหารได้ถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจ เช่น อินเตอร์เน็ต ทำให้การพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันถือว่า Internet เป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารของโลก นอกจากนั้นความรู้เกี่ยวกับ Sensor Technology ก็ดี เกี่ยวกับ Digital Technology ก็ดี หรือสิ่งประดิษฐใหม่ๆก้ดี เช่น 3D Printing ก็ดีได้รับการพัฒนามากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เดิมเป็นเทคโนโลยีด้าน Analog ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีด้าน Digital เช่น ทีวี ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพซึ่งก่อนนั้นต้องใช้ฟิล์มถูกเปลี่ยนเป็นใช้ Chip เก็บภาพทำให้สามารถจัดเก็บได้เป็นหมื่นๆแสนๆภาพ และเมื่อเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ เช่น Digital Technology, Mechatronic Technology,Sensor Technology และหรือ Internet Technology ผสมผสานกันเข้า ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นตลอดเวลา เช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งจากเดิมเคยใช้เป็นแค่โทรศัพท์ก็มีการประยุกต์ให้ถ่ายรูปได้ มีหน่วยความจำสำหรับเล่นเพลงได้ สามารถใช้เป็นเครื่องรับโทรทัศน์ได้ หรือแม้แต่รถยนต์ก็ถูกพัฒนาจนไม่มีคนขับได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลยถูกเรียกง่ายๆว่า Internet of Things (IoT) นั่นคือ Internet... »

ทางสองแพร่งการสร้างการเติบโตและการสร้างพื้นฐาน

Monday, February 22, 2016
By admin
ทางสองแพร่งการสร้างการเติบโตและการสร้างพื้นฐาน

การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งผลักดันระหว่างให้ GDP เจริญเติบโต หรือการมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรพร้อมปรับทิศทางทั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างการผลิตและการบริการเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่มั่นคงและยั่งยืนนั้นย่อมขึ้นกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมในช่วงนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลก หรือศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เป็นปัจจัยในการผลักดันให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธภาพ ในยามเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย การใช้มาตรการเชิงรุกก็มีความเป็นไปได้ แต่ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆให้สมบูรณ์ กรณีของประเทศไทย ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยหลายๆอย่างอยู่ในสภาวะถดถอยลง การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกอาจไม่คุ้มค่า เพราะถ้าหากประเมินแล้วการคืนทุนอาจช้ามากๆหรือมีแนวโน้มอาจไม่คืนทุนเลย ดังนั้นอาจใช้ยุทธศาสตร์รักษาสถานการณ์ไม่ให้ย่ำแย่ลงไปน่าจะดีกว่า แล้วหันมาปรับโครงสร้างภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ การสร้างบุคคลากรให้เข้มแข็ง พัฒนาให้เกิดความสามารถทั้งในเรื่องความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นเพื่ออนาคต »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2558

Friday, January 29, 2016
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2558

สถานการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยในปี 2558 แตกต่างจากปี 2540 คือ ในปี 2540 นั้น การส่งออกของไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นแต่ไทยมีผลขาดดุลการค้าประมาณ 6-7% ของ GDP แต่ในปี 2558 การส่งออกมีมูลค่าลดลงแต่ไทยได้ดุลการค้าสูงประมาณ 2-3% ของ GDP ซึ่งส่งผลต่อฐานะการเงินของประเทศที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาถึงความเข้มแข็งด้านการผลิตแล้วจะเห็นว่าในช่วงก่อนและหลังปี 2540 นั้นประเทศไทยมีการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อเป็นฐานการส่งออก ทำให้พื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็ง และความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยก็เข้มแข็งเช่นกัน ซึ่งทำให้มีส่วนช่วยพยุงสภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงที่มีวิกฤตด้านการเมืองภายในเป็นสิบปีระหว่างปี 2549-2558 อย่างไรก็ตามระหว่างช่วงปี 2554-2557 แม้ไทยจะมีการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ไทยก็มีการขาดดุลการค้าที่สูง แต่ขณะเดียวกันแม้ไทยจะได้ดุลการค้าในปี 2558 แต่ความสามารถในการแข่งขันของไทยเริ่มลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงหลายประการ เช่น การเริ่มย้ายฐานผลิตของอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาฐานแรงงานของไทย อุตสาหกรรมหลักของไทยที่ความสามารถในการแข่งขันลดลง เช่นการเกษตร อุตสาหกรรมใช้แรงงาน และความไม่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการที่ใช้ฐานความรู้มากขึ้นทำให้ยากต่อการดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว จากเหตุผลดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ »

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 2

Friday, January 1, 2016
By admin
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 2

เรื่องเกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) เป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีด้าน Internet softwareและ sensor technology ผสมผสานเข้ากันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือนวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมด้านไบโอเทคและอุตสาหกรรมอีกหลายๆอย่างที่อาจประยุกต์ให้เกิดการเชื่อมโยงกับสุขภาพ เป็นต้น เชื่อว่าในปลายทศวรรษที่ 21 และต้นทศวรรษที่ 30 เราจะเห็น Internet technology เข้าไปเชื่อมโยงกับผลิตผลต่างๆจนแทบจะคาดไม่ถึง ยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างปลายทศวรรษที่ 21 นี้ เราได้เห็นการเริ่มต้นศักราชของคอมพิวเตอร์ที่เริ่มมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น และเชื่อว่าในทศวรรษที่ 30-40 นั้นเราคงมีโอกาศได้เห็นซอฟแวร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือหุ่นยนต์ที่อาจมีความรู้สึกหรือมีขีดความสามารถในการทำงานคู่ขนานไปกับมนุษย์ที่ปัจจุบันเรียกกันว่า Artificial Intelligent (AI) ในฐานะของผู้ดูแลเว็บไซ้ท์ “creativevill.com” เห็นว่าบทความนี้ซึ่งเขียนโดยคุณมนู อรดีดลเชษฐ เป็นบทความที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้ขออนุญาตคุณมนูพร้อมๆกับนำภาพหลายๆภาพลงตีพิมพ์เพื่อเพิ่มสีสรรค์ในเว็บนี้ครับ »

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21

Wednesday, December 16, 2015
By admin
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 บทความนี้ “ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ” เขียนขึ้นโดยคุณมนู อรดีดลเชษฐ์ เป็นบทความหลายตอน บทความที่ท่านกำลังอ่านนี้เป็นตอนที่ 1 สำหรับตอนอื่นๆจะขออนุญาตคุณมนูนำลงต่อไป ผมคิดว่าข้อเขียนนี้เป็นบทความที่มีคุณค่าสำหรับผู้สนใจความรู้ใหม่ๆที่นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ จึงได้ขออนุญาตคุณมนู อรดีนรเชษฐ์นำมาลงใน website creativevill.com คุณมนู อรดีดลเชษฐ์  มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์มากมาย ท่านจบปริญญาตรีด้าน Electronics และปริญญาโทด้าน Computer Science จาก Oregon State University ท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆในหลากหลายองค์กร เช่น กรรมการผู้จัดการบริษัทดาต้าแมทจำกัดมหาชน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SiPA) ท่านเคยดำรงตำแหน่ง President, Asia-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) (สมาชิก 20 ประเทศ) ฯลฯ ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการบริหารศูนย์ NECTEC กรรมการบริหาร มูลนิธิ C&C เพื่อการศึกษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม... »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2558

Saturday, December 5, 2015
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2558

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจยุคปฏิรูปของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ซึ่งทำการยึดอำนาจมาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และได้จัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 โดยมี มรว.ปรีดียาธร เทวกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ได้ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ดูเหมือนเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นจนกระทั่งต้องปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีใหม่โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจกำกับดูแลกระทรวงเศรษฐกิจถึง 7 กระทรวง จัดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยทีเดียว รัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละกระทรวงก็ล้วนแต่ท่านรองนายกฯคัดเลือกเอง เวลาได้ผ่านมาเกือบ 4 เดือน ได้ใช้ทั้งนโยบายการเงินการคลังหลากหลายพอสมควร สถานการณ์ต่างๆดูจะยังทรงๆอยู่ คงต้องรอดูว่าอีกประมาณ 2 เดือนสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นหรือไม่ ประกอบกับด้านการเมืองระหว่างประเทศทำให้วิตกว่าอาจทำให้มาตรการแก้ปัญหาต่างๆของท่านรองนายกฯจะส่งผลช้ากว่าปกติ »

ดุลยภาพระหว่างดัชนีเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค

Sunday, October 18, 2015
By admin
ดุลยภาพระหว่างดัชนีเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค

การมอบรางวัล "Nobel" ด้านเศรษฐศาสตร์ล่าสุดที่ให้แก่ Professor August Deaton จาก Princeton University สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับรางวัลจากการใช้มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อวัดระดับการพัฒนาของประเทศด้วยการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ การกิน การอยู่ อย่างมีสุขของประชาชนในประเทศแทนการใช้มุมมองด้านมหภาคซึ่งมีแนวโน้มทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นทุกทีๆ รางวัล "Nobel" ที่ Professor Dr. August Deaton ได้รับครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่พิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติ GDP นั้นเริ่มมีกลุ่มคนหรือนักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นต่างจำนวนมากขึ้นทุกที เพราะจากข้อมูลต่างๆที่ปรากฎเชิงประจักษ์นั้นช่องว่างระหว่างรายได้ระหว่างกลุ่มคนที่จนที่สุด 20% กับกลุ่มคนที่รวยที่สุด 20% เกิดห่างขึ้นทุกทีๆ จนกระทั่งครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ Professor Joseph Stiglisch นักเศรษฐศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัล "Nobel" อีกท่านหนึ่งจาก Columbia University ได้เคยกล่าวว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากลุ่มคนที่รวยที่สุดเพียง 1% จะครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าถึง 50% ปัจจุบันโลกให้ความสำคัญของความเหลื่อมล้ำมากขึ้นทุกทีๆ แต่ละท่านก็พยายามให้เหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น Professor Erik Brynjolgsson จาก MIT (Massachusette Institute... »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 dsc01367 pr-600-400-king-11 dsc01365

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1