เรียนพูดอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนพูดอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนพูดอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

การที่ประเทศไทยเข้าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน AEC (ASEAN Economic Community) จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เคยมีขนาดหลักสำหรับคนประมาณ 60 ล้านกลายเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมากถึงประมาณกว่า 600 ล้านคน อย่างไรก็ตามการที่ไทยเราจะสามารถใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนขนาดใหญ่ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ภาษาในการสื่อสาร ความรู้ในการที่จะสร้างสรรสิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่จากพื้นฐานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นภาษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงวิชาการ เข้าถึงเข้าใจที่จะสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีทั้งภาษา วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นความจำเป็นที่คนไทยจะต้องศึกษาภาษาที่เป็นหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเพื่อนบ้านตามชายแดนระหว่างประเทศ มิฉะนั้นไทยเราจะเสียโอกาสในการทำการค้าขายกับประเทศต่างๆ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 dsc01363 pr-600-400-king-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1