เรียนพูดอังกฤษ VDO with Subtitle

เรียนพูดอังกฤษ VDO with subtitles

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนพูดอังกฤษ VDO with subtitles

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานของโลก มีผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดในโลก สำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศ ASEAN Economic Community ซึ่งกำลังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงเห็นว่าประชาชนไทยควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เกิดความคล่องตัวในการสื่อสาร เพื่อการค้า และหรือเพื่อความร่วมมือใดๆระหว่างกัน ผู้จัดทำเว็บนี้จึงได้คัดสรรบทเรียนภาษาอังกฤษจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาและได้สร้างบทเรียนฟรีจาก “youtube” มาให้ผู้ที่สนใจเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านจงโชคดี »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01367 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1