การเรียนภาษาอังกฤษ

ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว

Thursday, May 5, 2016
By admin
ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว

เนื่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก มีทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอเมริกา จากยุโรป จากออสเตรเลีย จากจีน จากญี่ปุ่น หรือจากเกาหลี บ่อยครั้งภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในช่วยเสริมการประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพขับแท็กซี่ อาชีพขายของตามแหล่งท่องเที่ยว อาชีพพนักงานเสริฟในร้านอาหารเป็นต้น ดังนั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในวิชาชีพประจำวันจึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นไปอย่างไหลลื่น ผู้จัดโครงการจึงได้รวบรวมบทเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบทเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันแบบง่ายๆจาก Youtube โดยใช้หลักการเชื่อมโยงไปสู่บทเรียนนั้นๆมาให้ผู้สนใจได้ศึกษา ต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิป VDO เหล่านี้ด้วย »

เรียนพูดอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์ Rachels

Saturday, April 30, 2016
By admin
เรียนพูดอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์ Rachels

เว็บไซ้ท์นี้เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของอาจารย์ Rachels ผู้จัดเพียงแต่ดึงจาก VDO ของอาจารย์ผู้สอนที่ได้ Post บทเรียนของท่านบน “Youtube” มารวมๆกันไว้ในเว็บก็เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษสามารถค้นหาได้ง่าย และส่วนตัวผู้รวบรวมเองเชื่อว่าท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพท่านหนึ่ง อยากเรียนทุกๆท่านว่าภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษากลางที่มีผู้คนทั่วโลกใช้มากที่สุด ถ้าเราสามารถพูด อ่านและฟังภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนในโลกนี้จำนวนมากได้ สามารถเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆที่ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งตนเองและประเทศชาติ »

Learning English with Songs for Kids

Wednesday, April 27, 2016
By admin
Learning English with Songs for Kids

ในโลกแห่งการแข่งขัน การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมใช้กันมากที่สุดเพื่อการสื่อสารระหว่างมนุษย์ในสังคมโลก เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถแข่งขันได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาภาษาให้กับทุกคนในสังคม ทุกผู้ทุกวัยให้สามารถแข่งขันได้ จึงได้พยายามเชื่อมโยงและรวบรวมแนวทางการสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ใน Youtube ต่างๆเพื่อให้คนไทยได้ศึกษา การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงเป็นวิธีการหนึ่งในการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับเด็กหรือในระดับผู้ใหญ่ เนื้อเพลงและทำนองจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาอย่างดี อย่างไรก็ตามการคงต้องมีเนื้อและทำนองใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจแตกต่างกันตามวัยและพฤติกรรม สำหรับ Clips VDO เพลงซึ่งมีภาพการ์ตูน มีทำนองน่ารักน่าเหมาะสมยิ่งสำหรับเด็กเล็ก จะช่วยให้เด็กสามารถจำภาษาและเมื่อฟังหลายๆครั้ง เด็กก็จะเชื่อมโยงระหว่างภาษากับภาพ ในที่สุดเท่ากับว่าเด็กเล็กได้เรียนภาษาคล้ายๆกับที่พูดคุยกับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กโดยที่ยังไม่เข้าใจ แต่ก็สามารถสื่อและเรียนรู้ได้ในที่สุด »

เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษกับ Adam

Wednesday, April 6, 2016
By admin
เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษกับ Adam

เรียนการพูดภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติคือการเรียนรู้ของเด็กจากการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ซึ่งจะสอนให้ลูกเล็กหัดพูดตั้งแต่เยาว์วัย บทเรียนนี้จึงได้นำคำศัพท์ที่มีรูปทั้งจากผลไม้และรูปสัตว์ต่างๆให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริงคล้ายๆกับเด็กเล็กที่ถูกฝึกให้พูดจากพ่อ แม่ หรือบุคคลใกล้ชิด เป็นการเรียนรู้คล้ายๆกับเรียนจากสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าน่าจะส่งผลดีให้กับผู้สนใจเรียนอย่างจริงจัง ผู้เรียนต้องพยายามออกเสียงตามผู้สอนด้วยเราะการออกเสียงให้ถูกต้องตามเจ้าของภาษาจะช่วยให้เวลาพูดกับชาวต่างชาติเข้าใจได้ดี และถ้าหากลืมก็สามารถเปิดดูซ้ำๆได้ »

English conversation Trung Mai

Sunday, April 3, 2016
By admin
English conversation Trung Mai

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้มากที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโนโลยีส่วนใหญ่จะตีพิมพ์หรือได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เราจึงเห็นว่าถ้าหากจะช่วยให้คนไทยเราไม่เสียโอกาสในการแข่งขันกับประชาชนในประเทศต่างๆในกลุ่ม AEC แล้ว ยังทำให้เราเปิดโลกกว้างรับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆจากชาวโลกได้อีกด้วย เราต้องให้คนไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยเรียนรู้และเข้าใจการสื่อสารกับชาวโลกด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาสำคัญอืนๆของโลก ผู้จัดทำเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนไทย จึงได้รวบรวมบทเรียนภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่บทเรียนที่จะให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ดีขึ้นเร็วขึ้น เช่น เรียนด้วยภาษาเพลงของเด็กเล็ก เรียนแบบพูด เรียนวลีหรือคำศัพท์ที่มีการใช้บ่อย เรียนวิธีการออกเสียงให้ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นผู้ฟังอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ สำหรับบทเรียนบนเว็บหน้านี้ผู้จัดได้คัดสรรมาจากบทเรียนที่มีผู้สอนแล้วนำขึ้นบน “Youtube” และรวบรวมขึ้นเพื่อง่ายต่อการเรียน ผู้จัดสรรได้เชื่อมตรงต่อกับเว็บไซ้ท์ของ “youtube” ที่ผู้สอน Mr.Trung Mai ได้โพสต์ขึ้นให้คนทั่วไปได้เรียนรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้จัดเองต้องขอเรียนว่า เราไม่สามารถทราบได้ว่าผู้สอนจะถอนสิ่งที่โพสต์ขึ้นบน “Youtube” ออกเมื่อไร แต่ผู้จัดจะพยายามนำความรู้จากผู้สอนท่านอื่นๆมาให้คนทยเราได้เปิดหาได้ง่ายขึ้น »

เรียนอังกฤษด้วยเพลงสำหรับเด็ก

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนอังกฤษด้วยเพลงสำหรับเด็ก

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงเป็นวิธีการหนึ่งในการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับเด็กหรือในระดับผู้ใหญ่ เนื้อเพลงและทำนองจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาอย่างดี อย่างไรก็ตามการคงต้องมีเนื้อและทำนองใกล้เคียงและเหมาะสมกับวัยและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว เราจึงได้นำบทเรียนด้วยเพลงสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นภาพ Katoon Animation ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยความสนใจ »

เรียนพูดอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนพูดอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

การที่ประเทศไทยเข้าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน AEC (ASEAN Economic Community) จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เคยมีขนาดหลักสำหรับคนประมาณ 60 ล้านกลายเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมากถึงประมาณกว่า 600 ล้านคน อย่างไรก็ตามการที่ไทยเราจะสามารถใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนขนาดใหญ่ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ภาษาในการสื่อสาร ความรู้ในการที่จะสร้างสรรสิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่จากพื้นฐานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นภาษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงวิชาการ เข้าถึงเข้าใจที่จะสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีทั้งภาษา วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นความจำเป็นที่คนไทยจะต้องศึกษาภาษาที่เป็นหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเพื่อนบ้านตามชายแดนระหว่างประเทศ มิฉะนั้นไทยเราจะเสียโอกาสในการทำการค้าขายกับประเทศต่างๆ »

เรียนพูดอังกฤษ VDO with subtitles

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนพูดอังกฤษ VDO with subtitles

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานของโลก มีผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดในโลก สำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศ ASEAN Economic Community ซึ่งกำลังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงเห็นว่าประชาชนไทยควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เกิดความคล่องตัวในการสื่อสาร เพื่อการค้า และหรือเพื่อความร่วมมือใดๆระหว่างกัน ผู้จัดทำเว็บนี้จึงได้คัดสรรบทเรียนภาษาอังกฤษจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาและได้สร้างบทเรียนฟรีจาก “youtube” มาให้ผู้ที่สนใจเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านจงโชคดี »

เรียนพูดอังกฤษกับ Adam

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนพูดอังกฤษกับ Adam

Adam Bradshaw with Khun Sueching สอนภาษาอังกฤษผ่าน Voice TV Channel บทเรียนต่างๆข้างล่างนั้นได้ดึงมาจากส่วนหนึ่งของรายการของอาจารย์ Adam vs Sueching ที่ได้โพสต์ขึ้น "youtube" เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนทั้งสองท่านย้ำมากว่าให้ผู้เรียนพยายามออกเสียงตามท่านทั้งสอง ผู้จัดได้ดึงเอาออกมาเพื่อให้ผู้ตั้งใจศึกษาสามารถเปิดดูซ้ำได้โดยง่ายเพื่อความเข้าใจในภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา เช่นอาจารย์ Adam Bradshaw »

เรียนภาษาอังกฤษฟรีจาก Youtube

Saturday, April 2, 2016
By admin
เรียนภาษาอังกฤษฟรีจาก Youtube

โลกปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ สามารถเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างและความหลากหลายทางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การคิด นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ สำหรับภาษาอังกฤษนั้นนับว่าเป็นภาษาพื้นฐานของโลก แม้แต่ในกลุ่มประเทศ EU ซึ่งมีภาษาใช้อยู่ค่อนข้างหลากหลายยังเห็นว่าควรใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารกัน ประเทศต่างๆในแต่ละพื้นที่ของโลกซึ่งต่างก็พยายามรวมตัวกันเพื่อความร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เชื่อแน่ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ ผู้จัดทำจะพยายามเพิ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเพื่อให้คนไทยเราสามารถใช้ภาษาได้ดีในระดับหนึ่งโดยเร็วที่สุด »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 dsc01366

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1