ดุลยภาพระหว่างดัชนีเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค

ดุลยภาพระหว่างดัชนีเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค

Sunday, October 18, 2015
By admin
ดุลยภาพระหว่างดัชนีเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค

การมอบรางวัล "Nobel" ด้านเศรษฐศาสตร์ล่าสุดที่ให้แก่ Professor August Deaton จาก Princeton University สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับรางวัลจากการใช้มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อวัดระดับการพัฒนาของประเทศด้วยการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ การกิน การอยู่ อย่างมีสุขของประชาชนในประเทศแทนการใช้มุมมองด้านมหภาคซึ่งมีแนวโน้มทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นทุกทีๆ รางวัล "Nobel" ที่ Professor Dr. August Deaton ได้รับครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่พิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติ GDP นั้นเริ่มมีกลุ่มคนหรือนักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นต่างจำนวนมากขึ้นทุกที เพราะจากข้อมูลต่างๆที่ปรากฎเชิงประจักษ์นั้นช่องว่างระหว่างรายได้ระหว่างกลุ่มคนที่จนที่สุด 20% กับกลุ่มคนที่รวยที่สุด 20% เกิดห่างขึ้นทุกทีๆ จนกระทั่งครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ Professor Joseph Stiglisch นักเศรษฐศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัล "Nobel" อีกท่านหนึ่งจาก Columbia University ได้เคยกล่าวว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากลุ่มคนที่รวยที่สุดเพียง 1% จะครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าถึง 50% ปัจจุบันโลกให้ความสำคัญของความเหลื่อมล้ำมากขึ้นทุกทีๆ แต่ละท่านก็พยายามให้เหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น Professor Erik Brynjolgsson จาก MIT (Massachusette Institute... »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1