กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยา

Tuesday, January 25, 2011
By admin
กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีของไทยนานถึง 417 ปี โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างราชธานีเมื่อปี พ.ศ. 1893 มีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันยาวนานถึง 33 พระองค์ จนกระทั่งเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 การมีประวัติอันยาวนาน ทำให้มีโบราณสถานต่างๆมากมายทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 UNESCO ได้ประกาศยอมรับอุทยานประวัติศาสตร์ไว้ในบัญชีมรดกโลก »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-8 dsc01363 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1