ดัชนีเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558

Saturday, July 18, 2015
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558

วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของทีมเศรษฐกิจภายใต้การนำของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ประเด่นเกี่ยวกับ Border Free Trade Zone ตามชายแดนของประเทศ ถ้าสามารถดำเนินการให้เกิดการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันได้ นอกจากจะช่วยพัฒนาพื้นที่เขตแดนให้เจริญขึ้นกับทั้งสองประเทศแล้วยังจะช่วยลดประเด็นการเมืองลงได้อย่างมาก ช่วยลดปัญหาเส้นเขตแดน ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น International Trade Hubs โดยเริ่มต้นจากแนวคิดการเป็น ASEAN Trade Hubs ก่อนแล้วค่อยขยายตัวออกไป จะช่วยให้ผลผลิตไทย Exposed กับนานาอารยประเทศได้ดี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ รถไฟ เครื่องบิน อินเตอร์เนตเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้แนวคิดเกิดได้ นอกจากนั้นแนวคิดเชิงบูรณาการอื่นๆจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเชื่อมโยงกันและแนวคิดเกี่ยวกับกองทุนเงื่อนไขพิเศษในการสนับสนุนนักประดิษฐ์ไทยให้เป็น “Entrepreneurs” เป็นสิ่งที่ควรรีบทำ อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวจัดเป็นแนวทางการพัฒนาระยะกลางและยาว ส่วนมาตรการระยะสั้นเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเดินก้าวไปข้างหน้าได้รัฐต้องรีบดำเนินการ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 pr-600-400-king-18 dsc01364 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1