การต้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2557

การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2557

Saturday, November 1, 2014
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2557

ผู้เขียนเคยวิเคราะห์ไว้ในเว็บไซ้ท์นี้เมื่อประมาณเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2555 ว่า หลังจากน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 การค้าต่างประเทศของไทยส่งสัญญาณให้เห็นว่าถึงแนวโน้มการย้ายฐานผลิตของภาคอุตสาหกรรมหลายอย่างของไทยไปสู่ต่างประเทศและศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย บทความนี้ผู้เขียนได้จัดทำดัชนีต่างๆและสรุปให้เห็นในตารางของ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของไทยโดยใช้ฐานข้อมูลสถิติการค้าของโลกตั้งแต่ปี 2001-2013 ซึ่งมีความชัดเจนพอสมควรที่แสดงให้เห็นถึงอนาคตว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามที่ผู้เขียนวิเคราะห์ไว้ จากตัวอย่างตารางต่อไปนี้ ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นใน 3 มุมมองโดยเปรียบเทียบให้เห็นกับบางประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย และเวียตนาม 1. ส่วนแบ่งการตลาดของภาคการผลิตไทยเทียบกับบางประเทศที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก 2. ส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ กลุ่มเครื่องจักรกลและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องรถยนต์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับบางประเทศ 3. ดุลการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมในข้อสองของไทยเปรียบเทียบกับบางประเทศ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 dsc01363 dsc01364 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1