ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2557

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2557

Saturday, May 31, 2014
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2557

แม้ว่าประเทศจะเกิดปัญหาทางการเมืองค่อนข้างยาวกว่า 6 เดือน แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นภาษีที่บอกถึงแนวโน้มการบริโภคของประชาชนมีอัตราการเก็บเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก (มกราคมถึงมีนาคม) ประมาณ 1.88% แต่ยอดเก็บของกรมสรรพากรซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆคือ ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุระกิจเฉพาะแล้วจะพบว่าทั้งกลุ่มภาษีมียอดเก็บรวมกันลดลงประมาณ -1.85% ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการลดภาษีบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจสอบถึงอำนาจซื้อของผู้บริโภคจึงได้ประกอบการพิจารณากับยอดขายของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์พบว่า จากรายงานของบริษัทในตลาดประมาณ 600 บริษัทพบว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต่ผลกำไรลดลงประมาณ 10% ทำให้พอสรุปได้ว่าอำนาจการซื้อของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวลมากนัก อย่างไรก็ตามอำนาจซื้ออาจพิจารณาออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มกลางและล่างซึ่งเชื่อว่ามีปัญหาพอสมควร ส่วนกลุ่มกลางและบนเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะยังมีเงินออมแต่อาจเป็นผลเชิงจิตวิทยาระมัดระวังในเรื่องการซื้อเมื่อองค์กรมีมาตรการกระตุ้นตลาดก็สามารถทำให้เกิดการซื้อขึ้น »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1