การค้าต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556

การค้าต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556

Saturday, November 30, 2013
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556

การขาดดุลการค้าจำนวนมากเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน อาจเป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาไม่นาน เพราะถ้าหากเกิดการขาดดุลจำนวนมากอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อปัจจัยดัชนีมหภาคตัวอื่นๆ ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชำระเงิน จะกระทบต่อเงินสำรองระหว่างประเทศ ต่อรายได้ของประเทศ ดุลงบประมาณ ฯลฯ รัฐบาลจำต้องเร่งพัฒนาการศึกษา เร่งพัฒนานโยบายที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและความคิดเชิงนวัตกรรม หวังว่าภาวะเศรษฐกิจไทยคงไม่ล่มสลายเพราะเหตุแห่งปัญหาทางการเมือง ทางออกที่สำคัญคือระยะสั้นคงต้องพิจารณาในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างจริงจัง ระยะกลางและยาวไทยคงต้องปรับโครงสร้างภาคการผลิต สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการที่เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถของคนรุ่นใหม่ในเรื่องเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่นการสนับสนุนให้เขียนโปรแกรมประยุคการใช้งาน การประยุคเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าประเภทออโตเมชั่น การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านสินค้าเกษตร สินค้าบริการด้านการแพทย์ เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีเรื่องเล่าประกอบทำให้เกิดความสนุกสนานหรือน่าสนใจ เป็นต้น »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-8 dsc01365 dsc01363 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1