คำตัดสินศาลโลกกรณีเขาพระวิหาร

คำตัดสินศาลโลกกรณีเขาพระวิหาร

Saturday, November 23, 2013
By admin
คำตัดสินศาลโลกกรณีเขาพระวิหาร

แม้ศาลโลกจะได้มีคำตัดสินกรณีพิพาทในพื้นที่ถือครองของประสาทพระวิหารแล้วก็ตาม แต่คำตัดสินดู้เหมือนจะตีความเฉพาะคำตัดสินของศาลโลกเมื่อปี 2505 เท่านั้นว่าประสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาพร้อมดินแดนใต้ประสาทอีกเล็กน้อยซึ่งศาลโลกให้ใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ในการกำหนดดินแดนซึ่งเป็นเฉพาะในส่วนของประสาทเท่านั้น แต่ไม่รับรองให้ใช้ในพื้นที่อื่รๆซึ่งมีความยาวกว่า 100 กม. ส่วนในกรณีดินแดนพิพาท 4.6 ตารางกม.นั้นศาลโลกไม่รับคำร้องของฝ่ายกัมพูชาและดูเหมือนจะมีบอกว่าแผ้นดินที่เป็นภูมะเขือนั้นไม่ได้รวมอยู่ในคำตัดสินของศาลเมื่อปี 2505 กรณีพื้นที่ใกล้เคียงประสาทพระวิหารคงจะเป็นประเด็นถกเถียงกันระหว่างไทยและกัมพูชาอีกนาน ซึ่งคู่กรณีคงต้องไปเจรจาตกลงเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตแดนต่อไป »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1