วิจารณ์เศรษฐกิจยุคยิ่งลักษณ์

วิจารณ์เศรษฐกิจยิ่งลักษณ์

Saturday, November 2, 2013
By admin
วิจารณ์เศรษฐกิจยิ่งลักษณ์

ข้อเขียนนี้คัดลอกจากรายงานการสรุปของ "ผู้จัดการออนไลน์" ซึ่งเป็นข้อสรุปการวิจารณ์เศรษฐกิจยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยกูรูทางเศรษฐกิจระดับประเทศที่เป็นทั้งอดีตทีมเศรษฐกิจในรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตรและจากภาคเอกชน ทั้ง ดร.สมคิด จตุศรีพิทักษ์ ดร.ทนง พิทยะ ดร.วีระพงษ์ รามางกูร นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.ธนิต โสรัตน์ ซึ่งจากการวิจารณ์ของท่านเหล่านี้ผมได้สรุปเป็นประเด็นหลักๆได้คือ ประการที่หนึ่ง ทีมเศรษฐกิจขาดวิสัยทัศน์ในการคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ขาดการเตรียมยุทธศาสตร์และมาตราการรองรับ เมื่อเหตุการณ์นั้นเข้าใกล้ตัวทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในจังหวะที่รวดเร็วพอ ประการที่สอง รัฐบาลมีนโยบายปราบคอรัปชั่น แต่ไม่มีภาคปฏิบัติที่ทำให้เห็นชัดเจนว่ามีการจัดการกับคอรัปชั่นอย่างจริงจัง ทำให้คอรัปชั่นไม่มีแนวโน้มลดลง แต่กลับมีการขยายเพิ่มไปในทุกส่วนของสังคม ประการที่สาม ทีมเศรษฐกิจขาดความเข้าใจในโครงสร้างของการแข่งขัน และขาดศักยภาพในการประเมินเพื่อการพัฒนาหรือสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆทดแทนอุตสาหกรรมเก่าๆ หลงกับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศแทนที่จะวางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามารถเชิงการผลิตของไทยอย่างมีนัยสำคัญ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-3 dsc01367 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1