เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

Wednesday, October 16, 2013
By admin
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เจตนารมณ์ของการต่อสู้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตย ปรัชญาประชาธิปไตยนั้นตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าสมาชิกของสังคมทุกผู้ทุกนามล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากัน ประชาธิปไตยจึงมีเจตนารมณ์คัดค้านการเอารัดเอาเปรียบ การครอบงำทางความคิดและการกดขี่ข่มเหงทุกรูปแบบ ประชาธิปไตยจึงส่งเสริมให้ประชาชนในฐานะรวมหมู่เป็นเจ้าของอำนาจในการปกตรองตนเองขณะที่ประชาชนในฐานะปัจเจกมีสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตและและการแสดงออกในทางการเมือง กล่าวโดยสรุปรวมความก็คือประชาธิปไตยเป็นแนวคิดที่ทั้งปลดปล่อยและรวมพลังไปพร้อมๆกัน ทั้งหมดนี้คือคลื่นความคิดที่ขับเคลื่อนการต่อสู้ 14 ตุลาคม 2516 »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 dsc01366 dsc01365 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1