การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556

การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556

Friday, October 4, 2013
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556

แม้ว่าการค้าในเดือนสิงหาคมจะกระเตื้องขึ้น โดยการส่งออกขยับขึ้นเล้กน้อยขณะที่การนำเข้าหดตัวลง แต่คาดว่าปัญหาการขาดดุลจะยังเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี แม้ว่าตลาดต่างประเทศจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่เชื่อว่ายังไม่น่าจะเสถึยรและยังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อไป สำหรับการขาดดุลการค้าในปี 2556 อาจมีจำนวนใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมาคือประมาณกว่า -600,000 ล้านบาทเทียบเท่าประมาณ 6% ของ GDP เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลระยะยาว รัฐบาลคงต้องปรับโครงสร้างการศึกษาครั้งใหญ่และจริงจังเพื่อความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกทั้งด้านบุคคลากรและด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ คงจะต้องพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ การเร่งพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหลักสูตรเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม น่าจะสนับสนุนให้เกิดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและมั่นคงยั่งยืนและเพื่อไม่ให้ประเทศไทยติดกับดัก "Middle Income Trap" สามารถก้าวข้ามการเป็นประเทศ "ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง" ตามนิยามของธนาคารโลกต่อไป »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-8 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1