ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนสิงหาคม 2556

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนสิงหาคม 2556

Saturday, September 21, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนสิงหาคม 2556

แม้ว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนและหลังหักคืนในเดือนสิงหาคม 2556 จะได้สูงกว่าในเดือนเดียวกันของปี 2555 แต่มูลค่าที่ได้จากการคำนวนค่าเฉลี่ย 3 เดือนทั้งก่อนและหลังการพิจารณาอัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคม 2556 กลับลดลงเมื่อเทียบกับเดีอนสิงหาคม 2555 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มกำลังซื้อของผู้บริโภคยังเป็นไปในทิศทางที่ชะลอตัวลงและเศรษฐกิจยังมีลักษณะค่อนข้างผันผวนและมีแนวโน้มในทิศทางที่เติบโตแบบถดถอยเช่นกัน ทำให้เป็นกังวลว่าเมื่อพิจารณาปัจจัยการค้าระหว่างประเทศร่วมด้วย โอกาสที่อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ค่อนข้างต่ำหรืออาจไม่โตเลย เมื่อนำมูลค่าการขาดดุลการค้าในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตมาร่วมพิจารณาด้วยแล้ว จะเห็นว่าโอกาสที่จะเห็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยหรือ GDP ในปี 2556 ต่ำมากหรืออาจไม่โตเลย โดยส่วนตัวเชื่อว่าอัตราการเจริญเติบโตจริงของ GDP ในปี 2556 มีแนวโน้มต่ำกว่าที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการคลัง สภาพัฒน์ หรือ หน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินไว้ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 dsc01365 pr-600-400-king-13 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1