การค้าต่างประเทศเดือน กรกฎาคม 2556

การค้าต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2556

Tuesday, August 27, 2013
By admin
การค้าต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2556

จากข้อเท็จจริงถึงการขาดดุลการค้าสูงถึงร้อยละ 8.3 ของ GDP หรือสูงประมาณ 13.5% ของมูลค่าส่งออก ทำให้เห็นว่าการส่งออกที่เคยเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สำคัญเป็นระยะเวลานานกว่าสิบปี ได้เปลี่ยนไปแล้วและมีแนวโน้มที่จะเป็นภาระต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่น่าเป็นห่วงคืออาจกลายเป็นปัจจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดวิกฤตกับเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาไม่ไกลนัก ถ้ายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไม่เกิดประสิทธภาพและประสิทธิผล ไม่สามารถสนับสนุนกำลังซื้อ สนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ ผลจากการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องประมาณ 20 เดือนติดต่อกัน แสดงให้เห็นชัดว่า ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยลดลงค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญของคนไทย จึงอยากเห็นผู้กำหนดนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ความสำคัญกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเข้มข้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างเศรษฐกิจภายในประเทศกับการขยายตัวด้านการค้าต่างประเทศอย่างแยกกันไม่ออก (Dual Tracks Economy) »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 dsc01367 pr-600-400-king-13 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1