ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2556

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2556

Friday, August 23, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2556

การจัดเก็บภาษีในช่วงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีแนวโน้มลดต่ำลง จากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจนถึงสิ้นปี 2556 มีความเป็นไปได้สูงว่าการจัดเก็บอาจใกล้เคียงกับรายได้ในปี 2555 ดังนั้นสถานะการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่นี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างอันตราย รัฐบาลกำลังเผชิญกับผลกระทบจากดัชนีมหภาค 2-3 ตัวในขณะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อตัวอื่นๆ คือ การขาดดุลงบประมาณ การขาดดุลการค้าที่มีแนวโน้มสูงถึง 8% ของ GDP การเผชิญกับแนวโน้มการเจริญเติบโตที่มีอัตราต่ำ (GDP) หนี้สาธารณะที่อาจพุ่งในอัตราที่น่ากังวลหากการเจริญเติบโตต่ำ และที่เคยดีใจกับเงินสำรองระหว่างประเทศที่มีอัตราสูงจะลดน้อยลงอย่างรวดเร็วถ้าหากดุลการค้ายังมีแนวโน้มขาดดุลในอัตราสูง รวมทั้งการจัดเก็บรายได้ในปี 2557 ที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหากเศรษฐกิจไทยถดถอยลงไปอีกหรืออาจจัดเก็บได้ต่ำกว่าปี 2556 ดังนั้นการบริหารจัดการที่จำเป็นต้องพิจารณานวัตกรรมทางการเงินการคลังให้ถูกต้องจึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเศรษฐกิจในระยะเวลาอันใกล้นี้ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 dsc01365 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1