ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2556

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน มิถุนายน 2556

Wednesday, July 17, 2013
By admin
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน มิถุนายน 2556

ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งมีมูลค่าก่อนหักคืนต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนประมาณ -1.12% ยิ่งเมื่อพิจารณาภาษีหลังหักคืนแล้วปรากฏว่ามูลค่าสุทธิที่เก็บได้ในเดือนมิถุนายน 2556 ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนถึง -9.09% แสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนตัวลงชัดเจนขึ้น รัฐบาลคงต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทดแทนเงินกู้ตามโครงการน้ำท่วมซึ่งต้องชะลอออกไปตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง โดยเร่งจัดตั้งงบประมาณกลางปีจากรายได้ที่เก็บได้ในช่วง 9 เดือนแรกเกินกว่าเป้าหมายจากยอดประมาณการของปีงบประมาณ 2556 เป็นเงินเกือบ 82,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นจำนวนที่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประทังไปก่อนที่จะสามารถใช้งบประมาณ 350,000 ล้านบาทของโครงการน้ำ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-11 dsc01365

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1