เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทกับหนี้สาธารณะ

Wednesday, April 24, 2013
By admin
เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทกับหนี้สาธารณะ

นโยบายการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตาม พรบ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนั้นเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์และไม่มีความเสี่ยงปัญหาหนี้สาธารณะหรือความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้ 2 ล้านล้านแต่อย่างใด ดูได้จากแบบจำลอง 3 แบบ ซึ่งได้ตั้งสมมุติฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่ดี พอประมาณ ดีพอสมควร อย่างไรก็ตามการที่รัฐจะสามารถบริหารจัดการให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตเพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายและเพื่อคืนเงินกู้นั้น รัฐจำเป็นต้องดำเนินนโยบายเพื่อให้เกิดการกระจายภาคการผลิตออกไปในส่วนต่างๆของประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลได้ดำเนินการขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้เกิดการจ้างงานในภูมิภาคซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำลังซื้อตามมา ดังนั้นประโยชน์ของการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่หรือไม่จึงขึ้นกับความเข้าใจในการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่านนายกรัฐมนตรีและทีมงานเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างแท้จริง »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 dsc01364 pr-600-400-king-7 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1