โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย

โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย (1)

Tuesday, March 12, 2013
By admin
โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย (1)

โลกปัจจุบันมีลักษณะเป็นพลวัตร มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดผลิตภาพใหม่ๆทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าที่ล้าสมัย หรือการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพอที่จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะอย่างไรและมีผลกระทบต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร เพื่อจะได้สามารถวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเชิง “Value Building Productivity” ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 dsc01363 pr-600-400-king-8 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1