การเมือง

คำตัดสินศาลโลกกรณีเขาพระวิหาร

Saturday, November 23, 2013
By admin
คำตัดสินศาลโลกกรณีเขาพระวิหาร

แม้ศาลโลกจะได้มีคำตัดสินกรณีพิพาทในพื้นที่ถือครองของประสาทพระวิหารแล้วก็ตาม แต่คำตัดสินดู้เหมือนจะตีความเฉพาะคำตัดสินของศาลโลกเมื่อปี 2505 เท่านั้นว่าประสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาพร้อมดินแดนใต้ประสาทอีกเล็กน้อยซึ่งศาลโลกให้ใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ในการกำหนดดินแดนซึ่งเป็นเฉพาะในส่วนของประสาทเท่านั้น แต่ไม่รับรองให้ใช้ในพื้นที่อื่รๆซึ่งมีความยาวกว่า 100 กม. ส่วนในกรณีดินแดนพิพาท 4.6 ตารางกม.นั้นศาลโลกไม่รับคำร้องของฝ่ายกัมพูชาและดูเหมือนจะมีบอกว่าแผ้นดินที่เป็นภูมะเขือนั้นไม่ได้รวมอยู่ในคำตัดสินของศาลเมื่อปี 2505 กรณีพื้นที่ใกล้เคียงประสาทพระวิหารคงจะเป็นประเด็นถกเถียงกันระหว่างไทยและกัมพูชาอีกนาน ซึ่งคู่กรณีคงต้องไปเจรจาตกลงเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตแดนต่อไป »

เรื่องจากเฟสบุ๊ค พรบ.นิรโทษกรรม

Thursday, October 31, 2013
By admin
เรื่องจากเฟสบุ๊ค พรบ.นิรโทษกรรม

ข้อเขียนจากเฟสบุ๊ค เป็นการให้ความคิดเห็นส่วนตัวต่อพรบ.นิรโทษกรรมฉบับ "วรชัย เหมะ" สามครั้ง เป็นความคิดเห็นของคนๆหนึ่งที่มีความผูกพันธ์กับพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน จนถึงช่วงต้นของการก่อตั้งพรรคเพื่อไทย เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยด้วยกับการแก้ไข พรบ.ฉบับ "วรชัย" มาเป็นฉบับ "หัวเขียง" และอยากให้พรรคเพื่อไทยถอย พรบ.ฉบับหัวเขียงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป และจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกต่อไป »

เฟสบุ๊คของดร.ทักษิณ ชินวัตร

Saturday, October 19, 2013
By admin
เฟสบุ๊คของดร.ทักษิณ ชินวัตร

ข้อเขียนจาก FB ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นลักษณะบอกเล่าให้กับพวกเราชาวไทยได้ฟังกันว่า ระหว่างที่ท่านอยู่ต่างประเทศนั้นท่านทำอะไรเพื่อประเทศบ้าง บางครั้งท่านก็เล่าให้ฟังว่าการเดินทางของท่าน ทำให้ท่านได้มีโอกาสพบผู้นำต่างประเทศมากมาย ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้นำเหล่านั้นอย่างไร ท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำเหล่านั้นอย่างไร ล่าสุดท่านได้บอกว่าท่านอยากเล่าเรื่องโดยแบ่งออกเป็นสองลักษณะเรื่อง คือ 1. ช่วงเวลาการเรียนรู้ระหว่างต้องอยู่ในต่างประเทศ และ 2. ท่านตั้งชื่อเรื่องว่า “ผมและประเทศของผม” ผมคิดว่าข้อเขียนของท่านน่าสนใจเลยนำมาลงพิมพ์ในเว็ปไซ้ท์ส่วนตัวของผม ได้แยกเรื่องเป็น 2 แบบตามที่อดีตนายกฯท่านคิดไว้ »

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

Wednesday, October 16, 2013
By admin
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เจตนารมณ์ของการต่อสู้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตย ปรัชญาประชาธิปไตยนั้นตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าสมาชิกของสังคมทุกผู้ทุกนามล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากัน ประชาธิปไตยจึงมีเจตนารมณ์คัดค้านการเอารัดเอาเปรียบ การครอบงำทางความคิดและการกดขี่ข่มเหงทุกรูปแบบ ประชาธิปไตยจึงส่งเสริมให้ประชาชนในฐานะรวมหมู่เป็นเจ้าของอำนาจในการปกตรองตนเองขณะที่ประชาชนในฐานะปัจเจกมีสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตและและการแสดงออกในทางการเมือง กล่าวโดยสรุปรวมความก็คือประชาธิปไตยเป็นแนวคิดที่ทั้งปลดปล่อยและรวมพลังไปพร้อมๆกัน ทั้งหมดนี้คือคลื่นความคิดที่ขับเคลื่อนการต่อสู้ 14 ตุลาคม 2516 »

คุยเรื่องการเมือง 25 สิงหาคม 2556

Monday, August 26, 2013
By admin
คุยเรื่องการเมือง 25 สิงหาคม 2556

กระบวนการทางเมืองของประเทศที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิไตยเขาเดินเกมการเมืองกันตามวิถีทางของกติกาที่กำหนดไว้ เขาจะคอยติดตามจากสื่อต่างๆ จากเพื่อนร่วมอาชีพ จากพรรคพวกเพื่อนฝูงว่า ตัวแทนของเขาในรัฐสภามีพฤติกรรมอย่างไร แล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าสมควรเปลี่ยนผู้แทนหรือไม่ ดังนั้นเราจะเห็นว่าผู้แทนที่มีพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการทุจริต มีพฤติทางด้านชู้สาวหรือมีพฤติแหกคอกใดๆก็ดี ส่วนใหญ่จะถูกลงโทษด้วยการไม่เลือกให้กลับเข้าไปในสภาอีก ยกเว้นเพียงคนเดียว (เท่าที่ทราบ) คืออดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน ที่ประพฤติผิดจรรยาบัน มีข่าวฉาวด้านชู้สาวกับนักศึกษาฝึกงาน แต่ไม่ถูก Impeachment เพราะประชาชนชาวสหรัฐฯเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการให้ประธานาธิบดี บิล คลินตัน บริหารประเทศต่อเพื่อมิให้เกิดการสดุดลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯที่กำลังเติบโตอย่างรุ่งเรือง เห็นไหมครับการเมืองของประเทศพัฒนา เขาเล่นกันตามกติกา และเขามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ »

ยิ่งลักษณ์เดิมพันตำแหน่งผู้นำ

Saturday, February 23, 2013
By admin
ยิ่งลักษณ์เดิมพันตำแหน่งผู้นำ

การเลือกตั้งผู้ว่า กทม.ครั้งนี้อาจส่งผลต่อตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คุณอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ตลอดจนความพยายามให้ตนเองหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาในคดีต่างๆทั้งการออกคำสั่งทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก หรือข้อกล่าวหาทุจริตประพฤติมิชอบอีกมากมาย ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งผู้นำของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผลการเลือกตั้งจะทำให้สามารถหลุดพ้นจากคำครหาว่าเป็นหุ่นเชิดให้กับบุคคลในตระกูลชินวัตรหรือไม่ ยิ่งลักษณ์จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและศักยภาพในการบริหารราชการแผ่นดินได้ดีไม่น้อยหน้านายกรัฐมนตรีท่านอืนๆของไทยหรือเก่งกว่าหรือไม่ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-8 dsc01365 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1