แนวโน้มการปรับระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่

แนวโน้มการปรับระเบียบโครงสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่

Friday, January 4, 2013
By admin
แนวโน้มการปรับระเบียบโครงสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยระบบทุนนิยมและยึดหลักการลดความยากจน และสร้างความร่ำรวย ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากมายเป็นระยะ เช่นปัญหาในอเมริกากลาง-ใต้ ปัญหาในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเซียบางประเทศ ปัญหาในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ทำให้เกิดแนวโน้มการปรับระเบียบโครงสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการสร้างดุลภาพปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความกินดี อยู่ดี เป็นสุข ของสังคม ตั้งแต่สมดุลของการกระจายรายได้และโอกาส การกระจายชุมชนที่อยู่อาศัยหรือชุมชนเมืองและชุมชนอุตสาหกรรม ตลอดจนดุลการกระจายกลุ่มคนเข้าสู่กลุ่มเศรษฐกิจย่อยอย่างเป็นระบบ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-8 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1