ความพอเพียง

ความพอเพียง

Friday, December 7, 2012
By admin
ความพอเพียง

าแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางเดิมๆนั้นมีแต่จะเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันในสังคมโลกทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจบ่อยครั้งขึ้น เกิดปัญหาสังคมเชิงอาชญกรรมมากขึ้น ถ้าหากประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดการพัฒนาก็อาจตกอยู่ในกับดัก “GDP Trap” คือมุ่งสร้างความร่ำรวยจนลืมคิดถึงความสุขของตนเองและสังคม การพัฒนาอย่างพอเพียงมีเป้าประสงค์หลักให้ทุกๆคนอยู่ในสังคมได้ตามปรัชญา “กินดี อยู่ดี มีสุข” จึงสมควรนำหลักคิดทางพุทธศาสนา “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ “การเดินสายกลาง” และหลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ว่าด้วย “ความสมดุล” หรือ “Equilibrium” มาประยุกต์สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 dsc01364 pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1