การค้าต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2555

การค้าระหว่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2555

Saturday, September 1, 2012
By admin
การค้าระหว่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2555

ปัญหาการส่งออกของไทยกำลังส่งผลรุนแรงมากขึ้น กำลังเป็นปัจจัยที่จำกัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะผลการขาดดุลการค้าเพิ่มมากขึ้นทุกทีๆ จากรายงานผลการส่งออกนำเข้าในเดือนกรกฎาคม ปรากฏว่าการส่งออกในรอบ 7 เดือนน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ -0.6% เมื่อคิดเป็นเงินบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐจะน้อยกว่าปีก่อนประมาณ –3.18% แต่ผลการขาดดุลรอบ 7 เดือนสูงถึง 425,000 ล้านบาท หรือประมาณ 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมูลค่าการขาดดุลในรอบ 7 เดือนในปี 2555 มากกว่างบประมาณการลงทุนภาครัฐซึ่งจัดสรรไว้เป็นจำนวน 420,000 ล้านบาท นี่เป็นปัจจัยจำกัดการเจริญเติบโตของ GDP ในปีนี้ จากข้อมูลการค้าในรอบ 7 เดือนทำให้เชื่อว่าการส่งออกในปี 2555 จะอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2554 โดยมีมูลค่าเบี่ยงเบนเป็นเงินบาทประมาณบวก/ลบ 2% »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1