การค้าระหว่างประเทศ เมษายน 2555

การค้าระหว่างประเทศเดือน เม ย. 2555

Saturday, May 26, 2012
By admin
การค้าระหว่างประเทศเดือน เม ย. 2555

การค้าต่างประเทศในเดือนเมษายน ส่งผลให้ไทยขาดดุลรวมสูงถึง -276,008 ล้านบาทหรือเท่ากับ -8,056 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรัฐบาลคงต้องติดตามให้ชัดเจนเพราะอาจเป็นไปได้ว่าการขาดดุลคราวนี้จะส่งผลกระทบกับโครงสร้างการส่งออกและนำเข้าของไทยอย่างรุนแรง บนกระแสโลกาภิวัฒฯ รัฐบาลควรยึดหลักปรัชญาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรยึดหลักการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยยึดหลักแก้ปัญหาความยากจนและให้ประชาชนมีการ “กินดี อยู่ดี มีสุข” บนทางสายกลาง »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01364 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1