การค้าระหว่งประเทศเดือนมีนาคม 2555

การค้าระหว่างประเทศเดือน มีนาคม 2555

Wednesday, May 2, 2012
By admin
การค้าระหว่างประเทศเดือน มีนาคม 2555

เมื่อพิจารณาถึงดุลการค้าแล้วจะเห็นว่า ใน 3 เดือนแรก ของปี 2555 ไทยขาดดุลเป็นมูลค่า 180,988 ล้านบาทหรือ 5,189 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นยอดขาดดุลที่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และยอดขาดดุลคิดเป็นประมาณ 1.6 – 1.7% ของ GDP (ประมาณการ GDP ปี 2555 เป็น 11 ล้านล้านบาท) ซึ่งถ้าการขาดดุงยังต่อเนื่องไปอีก อาจทำให้ไทยต้องประสบกับความผันผวนเชิงเศรษฐกิจได้ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01363 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1