เงินกู้เพื่อลงทุน

ความเสี่ยงเศรษฐกิจไทย

Thursday, April 5, 2012
By admin
ความเสี่ยงเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยในมุมหนึ่งอาจมองว่าเศรษฐกิจไทยมีฐานรากที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลชำระเงิน อัตราเงินเฟ้อ เงินสำรองระหว่างประเทศ ล้วนแต่เป็นค่าดัชนีที่เป็นบวก แต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็อาจต้องระมัดระวังเพราะดัชนีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายภาครัฐล้วนแต่แสดงให้เห็นสภาพความอ่อนแอของรัฐ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนของภาครัฐในอนาคตต้องใช้เงินกู้เพื่อการลงทุน ดังนั้นการที่จะบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง รัฐคงต้องระมัดระวังในการจัดทำนโยบายต่างๆเพื่อให้การลงทุนภาครัฐเกิดประโยชน์และสามารถคืนทุนในรูปเงินรายได้เข้ารัฐ และต้องดำเนินนโยบายคู่ขนานในโครงการที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อสังคมเพื่อให้มีสัดส่วนการใช้จ่ายที่ลดลง »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01363 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1