มอเตอร์โชว์ 2555

มอเตอร์โชว์ March – April 2555

Tuesday, April 3, 2012
By admin
มอเตอร์โชว์ March – April 2555

ปัจจุบันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน เมื่อเปิดเป็นประชาคมอาเซี่ยนแล้วไทยยังจะคงรักษาการเป็นศูนย์กลางการผลิตได้หรือไม่ เพราะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ผู้ผลิตอาจจะย้ายฐานผลิตไปยังประเทศที่มีศักยภาพตลาดที่ใหญ่กว่า เช่น อินโดนีเซีย ไทยอาจต้องสูญเสียโอกาสดีไป รัฐจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆ ตั้งแต่โครงสร้างในการที่จะทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนอุปกรรณ์ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม แรงงานฝีมือดีมีศักยภาพความแม่นยำและความละเอียดสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถทำงานควบคู่กับนักเทคโนโลยีและนักออกแบบ ถ้าหากรัฐบาลละเลย อาจเป็นไปได้ว่าไทยอาจต้องสูญเสียความเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งอาเซี่ยนก็ได้ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1