สมคิดพูดในงานรักเรียนทุนรัฐบาล

“ดร.สมคิด” พูดในงานสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

Wednesday, February 22, 2012
By admin
“ดร.สมคิด” พูดในงานสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

คนไทยขาดสมรรถนะในการแข่งขัน ไม่อดทนในสิ่งที่ควรอดทน แต่อดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทน เป็นคนขี้ระแวง กลัวไปหมด ขี้อิจฉา ขาดความกระตือรือล้น ขาดความรู้รักสามัคคี และอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาคือมีพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นสูง ประเทศกำลังถูกบั่นทอนความสามารถลงไป สั่งสมความอ่อนแอมาตลอดจนเกิดเป็นโรค “สมรรถนะบกพร่อง” นอกจากนั้นยังขาดนวัตกรรมทางการเมือง มีแต่การสร้าง “นอมินี” มีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง มีอคติ เห็นคนที่คิดต่างคือศตรู สร้างความแตกแยกไปทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับมวลชน กลายเป็นประเทศที่ไม่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้ขาดการมอง “ภาพรวม” ของประเทศร่วมกัน จึงยากที่จะแข่งขันกับนานาชาติได้ จำเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง เร่งสร้างความรู้ความสามารถและสมรรถนะของคนในชาติ ไม่อย่างนั้นอาจสายเกินไปจนกระทั่งแม้แต่เพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างไกลจากเรามากก็สามารถเดินแซงเราได้ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01367 pr-600-400-king-3 dsc01365 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1