ผลสะท้อนกลับของการพัฒนา

ผลสะท้อนกลับของการพัฒนา

Saturday, February 11, 2012
By admin
ผลสะท้อนกลับของการพัฒนา

บางครั้งการพัฒนาประเทศแทนที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการ “กินดี อยู่ดี มีสุข” อาจส่งผลสะท้อนกลับ "Diminishing Return" ทำให้เกิดผลเสียต่อเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นการวางแผนใดๆที่ดีจำเป็นต้องให้เกิดความสมดุลระหว่างปัจจัยดัชนีเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ เช่น การกระจายรายได้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การดูแลรักษาอัตราเงินเฟ้อ ฯลน เหล่านี้ ตลอดจนการดูแลภาคการผลิตที่จำเป็น เป็นต้น ซึ่งในที่สุดจะสะท้อนถึงมาตรฐานการครองชีพของประชาชน เพราะการผลักดันให้เกิดการเพิ่มรายได้ หากไม่สมดุลพอดีจะทำให้เกิดผล Diminishing Return คือเมื่อเทียบระหว่างรายได้ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นกับกำลังซื้อที่ลดต่ำลง »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-11 dsc01366

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1