พระพุทธรูป

พระแก้วมรกต

Sunday, February 5, 2012
By admin
พระแก้วมรกต

พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกสีเขียว เป็น ศิลปะก่อนเชียงแสน ถึง ศิลปะเชียงแสน มีขนาดหน้าตักกว้าง 48.3 ซม. สูงทั้งฐาน 66 ซม. จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอรวบรวมได้ว่าองค์พระแก้วมรกตสร้างขึ้นในประมาณ ปี พ.ศ. 500 โดยพระนาคเสนเถระ เมืองปาฏลีบุตร อินเดีย ซึ่งได้ทำนายไว้ว่า ถ้าพระแก้วมรกตจะสามารถดำรงพระชันษาให้ได้ครบ 5000 พระพุทธศักราชแล้ว จะต้องเสด็จไปโปรดสรรพสัตว์ในเบญจประเทศ พระแก้วมรกตได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ในหลายประเทศ และได้ถูกอัญเชิญเข้ามาสู่ดินแดนของไทยครั้งแรกในอาณาจักรอโยธยา เชื่อกันว่าพระแก้วมรกตไปประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด ที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรือง »

พระพุทธรูปทองคำ

Saturday, February 4, 2012
By admin
พระพุทธรูปทองคำ

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือพระพุทธรูปทองคำ จัดเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง เป็นที่เคารพสักการะของคนในชาติและชาวต่างประเทศที่ให้ความสำคัญเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ เป็นพุทธศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่มีพุทธลักษณ์งดงาม ทองคำที่สร้างเป็นองค์พระเปล่งประกายสุกใส นับว่าเป็นโชคดีของคนไทยที่ค้นพบพระพุทธรูปทองคำในปี พ.ศ. 2498 หลังจากองค์พระถูกปกปิดด้วยปูนมาตลอดระยะเวลาเกือบพันปี ปัจจุบันพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรได้ประดิษฐานอยู่ในมหามณฑปฯอันงามสง่าสมควรแก่คุณค่าของพระพุทธรูปทองคำอันเป็นที่เคารพสักการะยิ่งองค์หนึ่งของไทย »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1