ภาพหลอน

ภาพหลอนจากน้ำท่วม

Friday, February 3, 2012
By admin
ภาพหลอนจากน้ำท่วม

ในภาคทฤษฎีนั้น รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยได้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ 2 ชุด การออกพระราชกำหนดเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อช่วยเหลือบรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย รวมทั้งการเร่งออกแนวทางยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการ แต่สิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนคือการลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะแผนเร่งด่วนที่เป็นลักษณะงานประจำอยู่แล้ว ทำได้ทันที ได้แก่การขุดลอกท่อ ลอกคูคลองที่เต็มไปด้วยขยะ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้และเพื่อให้สามารถเรียกความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไทยจากนานาอารยะประเทศเพื่อผลต่อการลงทุนต่อไป »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01367 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1