ประเทศจีน

จีน มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

Sunday, December 18, 2011
By admin

จีนใช้เวลาประมาณเกือบ 35 ปี (1976-2011) ในการปรับระบบเศรษฐกิจและสังคมจากระบบคอมมิวนิสต์เป็นระบบทุนนิยมเพื่อให้สามารถดำรงความเป็นหนึ่งในผู้นำของโลก จากแนวทางที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างรายได้ การกระจายการใช้ทรัพยากร แนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งพัฒนาเสริมสร้างความเจริญเติบโตและสร้างเสถียรภาพทั้งเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้จีนมีดัชนีเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างมั่นคงเมื่อเทียบกับประเทศใหญ่จำนวนมาก อย่างไรก็ตามจีนคงต้องพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาค ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศได้ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกพักใหญ่ จึงจะสามารถบอกได้อย่างสมบูรณ์ว่า จีนเป็นผู้นำของโลกอย่างแท้จริง »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01363 pr-600-400-king-18 dsc01367 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1