OTOP

หัตถกรรมเรือไม้จำลอง

Thursday, March 1, 2012
By admin
หัตถกรรมเรือไม้จำลอง

การสร้างเรือโบราณจำลองหรือเรือจำลองนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชน ยังเป็นการสืบสานในคุณค่าวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนกับเรือซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของไทย คนไทย คนจีนในแต่ละยุคสมัยอาจมีความเชื่อในศาสตร์แตกต่างกัน เมื่อนำมาผสมผสานกันแล้วเกิดเป็น "ความเป็นศิริมงคล" เช่นเรือที่ประดิษฐ์จากไม้สักไม้ขนุน ทำให้ผู้ที่มีเรือจำลองอยู่ในบ้านจะเกิดการทำมาค้าขายร่ำรวย มีความสุข มีโอกาสได้เดินทางเป็นนิจเป็นต้น การที่ผู้ประกอบอาชีพได้ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของเรือแต่ละชนิดแล้วนำมาประดิษฐ์ในรูปแบบการจำลองให้มีขนาดเล็กลง ถือเป็นการอนุรักษ์ “เรือไทย” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยมิให้สูญหายไป »

โอท็อป 2554

Sunday, January 8, 2012
By admin
โอท็อป 2554

โอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที่สวยงามและถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถปรากฏสู่สายตาชาวโลก รัฐควรจะให้องค์กรหรือบุคคลากรที่เข้าใจในระบบการจัดการและการบริหารการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระบบธุรกิจการตลาดปัจจุบัน เพราะจะเป็นการดำรงและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป »

กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนหนองกระโดน

Wednesday, October 12, 2011
By admin
กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนหนองกระโดน

ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาไทยโดยแท้กับฝีมือแรงงาน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสวยงามมากมาย ในยุคที่รัฐบาลให้การสนับสนุนโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยนำผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอหรือจังหวัดมาแสดงรวมกันให้ประชาชนทั่วประเทศเกิดการรับรู้ ซึ่งโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดการแตกต่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 pr-600-400-king-18 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1