SMEs ยุคใหม่

การสนับสนุน SMEs ยุคใหม่

Friday, September 16, 2011
By admin
การสนับสนุน SMEs ยุคใหม่

ถ้าพิจารณาจากฐานข้อมูลของธนาคารโลกก็ดี ฐานข้อมูลจากองค์การค้าระหว่างประเทศก็ดี หรือจากองค์การการเงินระหว่างประเทศก็ดี จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการหารายได้กับความสามารถทางการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสำนึกที่มีต่อโลกร้อนและการป้องกันสิ่งแวดล้อม จะทำให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ รัฐจะต้องกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมและจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานในการผลักดัน SMEs ใหม่ๆซึ่งเป็น SMEs ที่ใช้ฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก (Knowledge Based Industries and/or Creative Economy) เพื่อเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 dsc01365 dsc01364 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1