พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

Sunday, September 4, 2011
By admin
พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

ประเทศไทยมีผู้คนหลากหลายที่ชอบสะสมของเก่า ของโบราณ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานศิลปที่สวยงามของไทยมากมาย หลายๆท่านคิดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งสำหรับการศึกษา แต่ส่วนใหญ่ทำด้วยใจรัก ขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างสถานที่ ทำให้ดูแน่น เกะกะไม่สวยงาม ขาดคำอธิบายให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง จึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากนัก รัฐหรือท้องถิ่นควรให้ความสนใจช่วยเหลือทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตแบบไทยๆโบราณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานสำคัญในการอธิบายถึงความเป็นอารยะของชาติ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-18 dsc01363 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1