บุคคลสัมมาชีพ

บุคคลสัมมาชีพ

Tuesday, August 30, 2011
By admin
บุคคลสัมมาชีพ

มูลนิธิสัมมาชีพได้ประกาศเกียรติคุณบุคคลสัมมาชีพประจำปี 3 ท่านคือคุณบุณยสิทธิ โชควัฒนา คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ และคุณไกรสร จันศิริ เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีงาม และเป็นพลังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลในสังคม ได้นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเองรวมทั้งยังเป็นโอกาสให้สาธารณชนรับทราบถึงบทบาทและภารกิจของบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน มีพฤติกรรมที่คนทั่วไปให้การยกย่องว่าเป็นคนดี ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม เป็นผู้ที่เข้าใจองค์ประกอบของสังคมเป็นอย่างดี นอกจากจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วยังพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสังคม »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-8 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1