สังคม

ไอซีทีกับการป้องปรามการคอรัปชั่น

Tuesday, January 1, 2013
By admin
ไอซีทีกับการป้องปรามการคอรัปชั่น

การทุจริตประพฤติมิชอบในประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าจะมีการพูดกันมากในทุกระดับ การเมือง ข้าราขการ ประชาชนทั่วไป แต่ปรากฏว่าเราขาดการเอาจริงเอาจังกับการปราบปราม จนกระทั่งองค์การเพื่อความโปร่งใสเขาจัดอันดับความโปร่งใสของประเทศไทยค่อนข้างท้ายๆเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มระดับเดียวกันในเอเซีย และถ้าดูคะแนนที่ได้แล้ว ในช่วงระยะเวลาสิบปี คะแนนของประเทศไทยไม่กระเตื้องขึ้นเลย ทั้งๆที่เรามีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปราบคอรัปชั่นมากมาย แนวทางที่นำเสนอในบทความชิ้นนี้เพื่อการป้องปรามการคอรัปชั่นเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน์ช่วยการป้องปรามซึ่งในขณะเดียวกันก็จะมีประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจต่อการปราบคอรัปชั่นร่วมเป็นพันธมิตร ซึ่งจะช่วยกันชี้เบาะแสให้กับหน่วยงานปฏิบัติ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น »

ภาพหลอนจากน้ำท่วม

Friday, February 3, 2012
By admin
ภาพหลอนจากน้ำท่วม

ในภาคทฤษฎีนั้น รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยได้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ 2 ชุด การออกพระราชกำหนดเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อช่วยเหลือบรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย รวมทั้งการเร่งออกแนวทางยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการ แต่สิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนคือการลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะแผนเร่งด่วนที่เป็นลักษณะงานประจำอยู่แล้ว ทำได้ทันที ได้แก่การขุดลอกท่อ ลอกคูคลองที่เต็มไปด้วยขยะ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้และเพื่อให้สามารถเรียกความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไทยจากนานาอารยะประเทศเพื่อผลต่อการลงทุนต่อไป »

สวัสดีปีใหม่ 2012

Monday, January 2, 2012
By admin
สวัสดีปีใหม่ 2012

เทศการปีใหม่ ดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับประเทศต่างในโลกที่จะเริ่มต้นฉลองปีใหม่ด้วยความสุขสดชื่น มีการแสดงรื่นเริงต่างๆ มีการจุดดอกไม้ไฟอย่างสวยงาม รวมทั้งหมด 257 ประเทศ (http://www.listofcountriesoftheworld.com/) โดยเริ่มต้นจากประเทศที่มีเส้นแบ่งเขตสมมติให้เวลาตั้งต้นตั้งแต่ 0.00 น เรื่อยไปจนสิ้นสุดเวลา 24.00 น »

หวยยิ่งลักษณ์

Monday, September 19, 2011
By admin
หวยยิ่งลักษณ์

ถ้าทุกฝ่ายยอมรับความจริงว่าไม่สามารถปราบการเล่นหวยใต้ดินได้และไม่ต้องการให้เงินจำนวนเป็นหมื่นๆล้านบาทต่อปีนี้ตกอยู่ในอุ้งมือของเจ้ามือหวยและของผู้มีอิทธิพลและหันมาร่วมกันคิดว่า เราควรจะใช้ “เงินบาป” เป็นหมื่นล้านบาทนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องนำหวยใต้ดินกลับมาบนดิน แล้วนำเงินที่ได้จากหวยบนดินนั้นไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นยังสามารถนำส่วนหนึ่งไปใช้พัฒนาระบบชลประทานพื้นฐานแก้มลิง เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำสำหรับเกษตรกรไว้ใช้ทำการเกษตรและบริโภค ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งป้องกันน้ำท่วมยามน้ำมาและเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามน้ำน้อยด้วย »

ผู้นำกับผู้ห้อมล้อม

Sunday, September 18, 2011
By admin
ผู้นำกับผู้ห้อมล้อม

คำคมจากประวัติศาสตร์ “สำหรับนักปกครองที่ยอดเยี่ยมนั้น เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้ว การทำงานได้ลุล่วงลงแล้ว ราษฎรพากันภาคภูมิใจและกู่ก้องว่า การงานนั้นล้วนสำเร็จลงด้วยความสามารถของเขา” และ “ขุนนางผู้ใดทำตามมาตรฐานความประพฤติขุนนางที่ดีงาม จะมีชื่อเสียงหอมหวนขจรขจายไปชั่วกาลนาน ถ้าทำผิดมาตรฐานจะเข้าข่ายความประพฤติขุนนางที่เลวร้าย จะมีชื่อเสียงเหม็นโฉ่ชั่วกัปกัล” นายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะเลือกให้ตนเองอยู่ในคำคมอย่างไร โปรดติดตามชม »

อยู่กับตัวเลขแต่ไม่เข้าใจตัวเลข

Wednesday, August 10, 2011
By admin

การบริหารจัดการใดๆก็ตาม ถ้ารู้จักใช้ข้อมูลบนพื้นฐานที่จิตนิ่ง ก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและแนวทางแก้ไข แต่ถ้าจิตไม่นิ่ง การแก้ปัญหาก็จะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายเหมือนเส้นผมบังภูเขา ที่สำคัญคือกรอบแนวคิดต้องไม่ถูกจำกัดด้วยพื้นฐานความคิด เช่น 5+5=10 ตัวเลข 10 เป็น Norm หรือคำตอบที่คนส่วนใหญ่คิด แต่ถ้าวิธีคิดไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบพื้นฐานแล้ว ใช้ความคิดให้เกิดความสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรม คำตอบของ 5+5 อาจเป็น 12, 14, 20 หรืออาจเป็นคำตอบอื่นๆได้อีกมากมาย โดยมีสมมติฐานหลักที่แตกต่างกัน นี่แหละครับที่เรียกว่าอยู่กับตัวเลขแต่ไม่เข้าใจตัวเลข »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-8 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1