เศรษฐกิจ

แนวโน้มการปรับระเบียบโครงสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่

Friday, January 4, 2013
By admin
แนวโน้มการปรับระเบียบโครงสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยระบบทุนนิยมและยึดหลักการลดความยากจน และสร้างความร่ำรวย ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากมายเป็นระยะ เช่นปัญหาในอเมริกากลาง-ใต้ ปัญหาในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเซียบางประเทศ ปัญหาในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ทำให้เกิดแนวโน้มการปรับระเบียบโครงสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการสร้างดุลภาพปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความกินดี อยู่ดี เป็นสุข ของสังคม ตั้งแต่สมดุลของการกระจายรายได้และโอกาส การกระจายชุมชนที่อยู่อาศัยหรือชุมชนเมืองและชุมชนอุตสาหกรรม ตลอดจนดุลการกระจายกลุ่มคนเข้าสู่กลุ่มเศรษฐกิจย่อยอย่างเป็นระบบ »

การรับจำนำข้าว

Sunday, October 14, 2012
By admin
การรับจำนำข้าว

ความจำเป็นของรัฐบาลที่จะต้องช่วยชาวนาเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการทำให้ราคาข้าวสูงกว่าปกติ ถ้าหากราคาข้าวในตลาดโลกตกต่ำเกินไป ส่วนการดำเนินนโยบายด้วยวิธีการประกันราคาหรือวิธีการรับจำนำขึ้นอยู่กับการมองในภาพรวมของพรรคการเมืองที่จะช่วยเหลือชาวนาด้วยวิธีใดและพิจารณาว่าแนวทางใดจะส่งผลดีโดยรวมกับทั้งเกษตรกรและกับเศรษฐกิจประเทศชาติมากน้อยเพียงใด เป็นที่ชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางการใช้วิธีการประกันราคา ส่วนพรรคเพื่อไทยซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชนมีแนวทางการรับจำนำ ซึ่งแนวทางใดจะดีกว่ากันนั้นเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจะพิจารณาจากผลการเลือกตั้งทั่วไป ส่วนสำหรับประชาชนทั่วไปพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายคงต้องพิสูจน์ด้วยผลที่จะเกิดขึ้นกับภาพเศรษฐกิจโดยรวม นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นนโยบายที่ดี ซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินต่อไป แต่รัฐบาลก็ต้องอธิบายหรือแสดงความจริงใจถึงความโปร่งใสของโครงการ ขณะเดียวกันรัฐบาลคงต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยที่อาจคาดไม่ถึง แล้วรายงานการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน »

นโยบายพรรคการเมืองและการหาเสียง

Thursday, April 19, 2012
By admin
นโยบายพรรคการเมืองและการหาเสียง

พรรคการเมืองยุคใหม่ควรปรับวิธีการหาเสียงโดยการแข่งขันกันคิดนโยบายเชิงยุทธศาสตร ให้มีการวิเคราะห์และศึกษาอย่างรอบครอบในระดับหนึ่งก่อนประกาศเป็นนโยบายจริง จัดลำดับความสำคัญของนโยบาย คิดโครงการต่างๆที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณลดน้อยลงขณะเดียวกันกลับได้ผลมากขึ้น และถ้าพรรคมีโอกาสเป็นรัฐบาลจะได้ดำเนินการได้ทันที นโยบายในส่วนหลักอาจเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาถ้าหากมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันก็สามารถเป็นนโยบายที่แตกต่างกันได้ หรือพูดง่ายๆว่าภาพแมคโครอาจเหมือนกันแต่ภาพไมโครต่างกัน ถ้าทำได้จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สำคัญของไทย ความจริงแล้วรัฐบาลควรจะสนับสนุนงบประมาณให้พรรคการเมืองทำงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสำคัญๆของประเทศ »

วิสัยทัศน์กับการเปลี่ยนแปลง

Sunday, August 7, 2011
By admin

ในช่วงเวลาของชีวิตเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายในทุกวงการ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย และถ้าหากผู้บริหารที่รับผิดชอบไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้น ถ้าเป็นประเทศก็จะไม่เกิดการพัฒนา ถ้าเป็นธุรกิจก็จะเกิดการเสื่อม เกิดการล่มสลาย ซึ่งอยากจะชี้ให้เห็นตัวอย่างต่างๆ ซึ่งอาจไม่มากนัก แต่อาจจะช่วยให้เกิดความชัดเจนถึงความสำคัญของการมีวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-18 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1