ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน มิถุนายน

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2557

Monday, September 8, 2014
By admin
การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2557

จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 แม้ว่าจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปี 2556 แต่ในภาพรวมแล้วก็ยังมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแม้ไม่มากนัก แสดงว่ากำลังซื้อภาคประชาชนจะแผ่วลงแต่ก็ยังไม่ถึงกลับถดถอยและที่เห็นอีกภาพหนึ่งก็คืออัตราเงินเฟ้อในปี 2557 มีอัตราเพิ่มที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามภาพรวมการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังในครึ่งปีแรก 2557 ไม่ดีนักเมื่อมูลค่าการเก็บได้ต่ำกว่ายอดเก็บของครึ่งปี 2556 ประมาณ -5.37% แยกออกเป็นภาษีสรรพากรเก็บได้ต่ำกว่าปีก่อนประมาณ -4.16% ภาษีกรรมสรรพสามิตเก็บได้ต่ำกว่า -11.55% และภาษีศุลกากรเก็บได้ต่ำกว่าปีก่อนประมาณ -1.3% จากผลการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังในครึ่งปีที่ผ่านมาพอสรุปได้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมมีอัตราการเจริญเติบโตที่ไม่ดีนักแม้ในครึ่งปีหลังมีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจน่าจะกระเตื้องขึ้นแต่ผลของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนไม่ดีอย่างที่คาดเท่าไรนักเพราะขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่พอจะเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว ยิ่งมีภาวะเงินขาดการหมุนเวียนในระดับรากหญ้าทั้งปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรและรายได้ที่จะเกิดจากการท่องเที่ยวด้วยแล้ว โอกาสที่จะเห็นแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นคงไม่แจ่มใสนัก »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 54

Monday, July 18, 2011
By admin

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนมิถุนายนต่ำกว่าเดือนพฤษภาคม ซึ่งถ้าพิจารณาจากสถิติในหลายๆปีที่ผ่านมาจะแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามตัวเลขที่คำนวนได้จากการใช้ค่าเฉลี่ย 3 เดือนหลังหักเงินเฟ้อแล้ว ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นผลเชิงจิตวิทยามากกว่าปัญหากำลังซื้อภาคประชาชนก็ได้ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 dsc01365 dsc01364 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1