วัดมงคลเทพ

สถานปฏิบัติธรรม, ทำสมาธิ

วัดมงคลเทพ ฉะเชิงเทรา

Tuesday, June 14, 2011
By admin
วัดมงคลเทพ ฉะเชิงเทรา

วัดมงคลเทพเป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมทุกวัน ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนทั้งผู้สูงอายุและหนุ่มสาวหันมาสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น ซึ่งการปฏิบัติธรรมอาจมีข้อดีข้อเสีย ถ้าปฏิบัติโดยเดินสายกลางตามหลักคำสอนของสมด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติ ทำให้เกิดจิตใจรวมศูนย์ ส่งผลดีต่อการทำงาน การคิดอย่างสร้างสรรค์ แต่ถ้าเกิดศรัทธาจนกลายเป็นความหลงแล้ว ก็คงจะเป็นปัญหากับบุคคลนั้น ดังนั้นคงต้องใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและให้เกิดสมาธิ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 dsc01367 dsc01363 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1