แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

Friday, May 20, 2011
By admin
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูง หากต้องการให้ธุรกิจกิจสามารถดำรงอยู่และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ความเข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆสำหรับอนาคต ดังนั้นผู้บริหารที่ดีต้องสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ทั้งสินค้า บุคคลากร และต้องสร้างความเป็นมิตรกับสังคมและชุมชน สมกับแนวคิดคุณบุณยสิทธิ โชควัฒนาที่ว่า “สินค้าดี คนดี สังคมดี” »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01363 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01367 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1