สหกรุ๊ปแฟร์

งานแสดงสินค้า

สหกรุ๊ปแฟร์กับแนวคิด “สินค้าดี คนดี สังคมดี”

Wednesday, May 18, 2011
By admin
สหกรุ๊ปแฟร์กับแนวคิด “สินค้าดี คนดี สังคมดี”

งานสหกรุ๊ปแฟร์มีการพัฒนาแนวคิดเพื่อความเหมาะสมกับสถานะการณ์เป็นระยะๆ เช่น เน้นให้เห็นศักยภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วย “ลดโลกร้อน ปกป้องสิ่งแวดล้อม” และแน่นอนที่สุด บุคคลากรที่ดีเป็นหัวใจและกำลังที่สำคัญสำหรับการพัฒนา จึงได้สร้างแนวคิดร่วม “สินค้าดี คนดี สังคมดี” เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ดีเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1