พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต

พาเที่ยวพระที่นั่งวิมานเมฆ

Monday, May 2, 2011
By admin
พาเที่ยวพระที่นั่งวิมานเมฆ

"พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต" เชิงประวัติศาสตร์เป็นพระที่นั่งที่ประทับของรัชกาลที่ 5 ในพระราชวังดุสิต ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเครื่องใช้ต่างๆที่ทรงใช้ขณะประทับอยู่ที่พระที่นั่งวิมานเมฆ ในบริเวณสวนดุสิตใกล้ๆพระที่นั่งวิมานเมฆ มีพระตำหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปกรรม ปฏิมากรรม และโบราณวัตถุที่มีคุณค่าเชิงอารยธรรมของประเทศ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-18 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1