รายชื่อผ็ได้รับเหรียญวิชาคอมพิวเตอร์

เหรียญทอง เงิน ทองแดง

รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิคคอมพิวเตอร์

Friday, April 29, 2011
By admin
รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิคคอมพิวเตอร์

ความเจริญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทำให้ระบบการบริหารจัดการ รูปแบบธุรกิจ ตลอดจนระบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดังนั้นการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว จำนวนเหรียญจากการแข่งขันวิชาการโอลิมปิคเป็นดัชนีสำคัญในการชี้ว่า คุณภาพการศึกษาในวิชาการคอมพิงเตอร์ของไทยอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่เพียงใด »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1