เหรียญโอลิมปิควิชาการ

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญฟิสิกส์โอลิมปิค

Saturday, April 30, 2011
By admin
รายชื่อผู้ได้รับเหรียญฟิสิกส์โอลิมปิค

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิคระหว่างประเทศปี 2533-2553 พร้อมรายชื่อสถาบัน »

รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิควิชาคณิตศาสตร์

Saturday, April 30, 2011
By admin
รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิควิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้รับเหรียญวิชาการโอลิมปิควิชาคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ปี 2532-2553 »

รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิคคอมพิวเตอร์

Friday, April 29, 2011
By admin
รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิคคอมพิวเตอร์

ความเจริญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทำให้ระบบการบริหารจัดการ รูปแบบธุรกิจ ตลอดจนระบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดังนั้นการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว จำนวนเหรียญจากการแข่งขันวิชาการโอลิมปิคเป็นดัชนีสำคัญในการชี้ว่า คุณภาพการศึกษาในวิชาการคอมพิงเตอร์ของไทยอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่เพียงใด »

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญวิชาชีววิทยาโอลิมปิค

Friday, April 29, 2011
By admin
รายชื่อผู้ได้รับเหรียญวิชาชีววิทยาโอลิมปิค

สถิติเหรียญวิชาชีววิทยาโอลิมปิคตั้งแต่ปี 2534-2552 พร้อมรายชื่อผู้รับเหรียญ ซึ่งสมควรให้การยกย่องและเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลังๆ »

รายชื่อผู้รับเหรียญเคมีโอลิมปิค

Thursday, April 28, 2011
By admin
รายชื่อผู้รับเหรียญเคมีโอลิมปิค

ปี 2553 นักเรียนไทยได้รับเหรียญทอง 3 เหรียญ เงิน 1 เหรียญ แสดงให้เห็นระดับสติปัญญาของเด็กไทยว่าคงสามารถแข่งขันกับเยาวชนนานาชาติได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาจะต้องพิจารณาคือการยกระดับการศึกษาทั้งประเทศให้ใกล้เคียงกัน »

จำนวนเหรียญวิชาการโอลิมปิค 2532-2553

Wednesday, April 27, 2011
By admin
จำนวนเหรียญวิชาการโอลิมปิค 2532-2553

ประเทศไทยได้มีโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการโอลิมปิคตั้งแต้ปี 2532 โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นบรรยากาศให้เยาวชนได้แสดงอัจฉริภาพด้านสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถ ผลการคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิชาการโอลิมปิคนานาชาติจะช่วยให้เยาวชนนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป ส่วนผลการแข่งขันวิชาการระหว่างประเทศนั้นจะนำไปสู่การพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการศึกษาของเยาวชนของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต »

สรุปผลจำนวนเหรียญโอลิมปิค

Tuesday, April 26, 2011
By admin
สรุปผลจำนวนเหรียญโอลิมปิค

ผลการแข่งขันโอลิมปิควิชาการระหว่างประเทศในแต่ละสาขาวิชาการจะนำไปสู่การพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการศึกษาของเยาวชนของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01363 pr-600-400-king-11 dsc01367 pr-600-400-king-18

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1