Seminar

ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสังคมไทย

Sunday, August 5, 2012
By admin
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสังคมไทย

อดีตรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆทางสังคมนั้นจำต้องเกิดจากการสะสมความรู้ ประสบการณ์ และความต้องการร่วมกันของของสังคมที่อยากเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม นั่นคือการเปลี่ยนผ่านจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยพลังทางปัญญา พลังร่วมทางสังคม และพลังอำนาจรัฐ ดังนั้นถ้าต้องการให้ความพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางสังคมให้สำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยความอดทน ต้องอาศัยอำนาจและที่สำคัญคือต้องรู้จักการให้อภัย »

ปิดโครงการ “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง”

Monday, April 4, 2011
By admin
ปิดโครงการ “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง”

โครงการ "ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง" นี้ใช้เวลารวมกันทั้งหมด 5 สัปดาห์ หรือ 10 วัน มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ กว่า 60 ท่าน มีผู้นำจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เป็นผู้นำในทุกระดับ ท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายสัมมาชีพอย่างครบวงจร »

การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาคเอกชน

Sunday, April 3, 2011
By admin
การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาคเอกชน

วิทยากรทั้งสามท่านคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ คุณบุญชัย โชควัฒนา และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ มีความเห็นตรงกันว่า องค์กรทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่เปลี่ยนยอมถือเสมือนว่ากำลังเดินถอยหลัง คนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนวิธีการอาจจะคล้ายกันบ้างต่างกันบ้าแล้วแต่สถานะการณ์ของแต่ละองค์กร »

ได้ยินหมอสุรพงษ์เล่า

Monday, March 28, 2011
By admin
ได้ยินหมอสุรพงษ์เล่า

ผู้ปกครองที่ดีมาก ราษฎรจะเพียงรับรู้ว่ามีเขาอยู่ ผู้ปกครองที่ดีรองลงมา ราษฎรจะรักและยกย่อง ผู้ปกครองที่ดีรองลงไปอีก ราษฎรจะรู้สึกเกรงกลัว ผู้ปกครองที่เลว ราษฎรจะรู้สึกเกลียดชัง ปรัชญาผู้ปกครองที่หมอเลี๊ยบยกมาเล่าให้ฟัง »

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง 2

Wednesday, March 16, 2011
By admin
ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง 2

การสัมนาผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงสัปดาหานี้ วิทยากรทุกท่านต่างพูดถึงประเทศต้องการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาประเทศ ต้องเลิกใช้พลังทำลายล้างซึ่งกันและกัน ใช้พลังร่วมกันในการพัฒนาประเทศดีกว่า ต้องสร้างความสำคัญให้กับตนเองและเป็นผู้นำในบริบทโลก และผู้นำต้องปฏิบัติตนโดยมีเป้าหมายการอยู่ร่วม ระวังตนเองมากกว่าระแวงผู้อื่น »

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

Tuesday, March 8, 2011
By admin
ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

โครงการนี้ “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” มีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการเองและกับวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดพลังร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายผลักดันการสร้างสังคมสัมมาชีพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-7 dsc01367 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1