Bangkok Dolls

ตุ๊กตาบางกอกดอลล์

Friday, April 8, 2011
By admin
ตุ๊กตาบางกอกดอลล์

ตุ๊กตาบางกอกดอลล์เป็นตุ๊กตาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของและผู้ประดิษฐ์ในการจำลองแบบศิลป วัฒนธรรม และประเพณีไทยไว้ในลักษณะตุ๊กตาตัวเดี่ยวๆหรือในลักษณะเป็นชุด จัดเป็นผลงานหัตถกรรมที่ส่งเสริมและสืบทอด ศิลป วัฒนธรรมประจำชาติ จึงเหมาะสำหรับเป็นของขวัญของชำร่วยแก่แขกผู้มาเยือนหรือผู้ที่ให้ความเคารพนับถือ จึงอาจกล่าวได้ว่างานหัตถกรรมที่ส่งเสริมและสืบทอด ศิลป วัฒนธรรมประจำชาตินั้นอาจเป็นเสมือนหนึ่งทูตสันถวไมตรีของไทยก็ได้ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-8 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1