The Palaces

พาเที่ยวพระที่นั่งวิมานเมฆ

Monday, May 2, 2011
By admin
พาเที่ยวพระที่นั่งวิมานเมฆ

"พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต" เชิงประวัติศาสตร์เป็นพระที่นั่งที่ประทับของรัชกาลที่ 5 ในพระราชวังดุสิต ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเครื่องใช้ต่างๆที่ทรงใช้ขณะประทับอยู่ที่พระที่นั่งวิมานเมฆ ในบริเวณสวนดุสิตใกล้ๆพระที่นั่งวิมานเมฆ มีพระตำหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปกรรม ปฏิมากรรม และโบราณวัตถุที่มีคุณค่าเชิงอารยธรรมของประเทศ »

The Grand Palace

Monday, January 24, 2011
By admin
The Grand Palace

The Grand Palace is one of the city’s most famous landmark and can be regarded as the country’s unique artistic and a symbolic treasure, in particular of Chakri dynasty. It was built by instruction of King Rama I, who ordered relocation the capital of the kingdom from city of Thonburi, the west bank of... »

พระราชวังบางปะอิน

Sunday, January 23, 2011
By admin
พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน: เป็นหนึ่งในพระราชวังของไทยที่ได้รับความสนใจมากจากนักท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์และชื่นชมความสวยงามของศิลปกรรมของไทย พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าศรีสรรเพชร หรืออีกพระนามหนึ่งว่าพระเจ้าประสาททองระหว่างปี พ.ศ. 2173-2198 เพื่อใช้เป็นพระราชวังสำหรับเป็นที่ประทับในฤดูร้อน ซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นหลายพระองค์ได้ทรงใช้เป็นที่ประทับจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาถูกทหารพม่ารุกราน จึงถูกปล่อยทิ้งรกร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2310 จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชวังบางปะอินจึงได้รับการดูแลให้เป็นพระราชวังฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-2432) ได้ทรงให้ทำการบูรณะและก่อสร้างพระที่นั่งต่างๆเพิ่มเติมอีกหลายอาคาร พระราชวังบางปะอินนอกจากได้ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ ยัลใช้เป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศหลายพระองค์ »

พระบรมมหาราชวัง

Sunday, January 23, 2011
By admin
พระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวังจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นสถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปซึ่งมีลักษณะอ่อนช้อยสวยงามอย่างยิ่ง การก่อสร้างเริ่มต้นหลังจากพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 2325 พระองค์ได้มีพระราชดำริให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งกรุงเทพมหานคร หรืออีกชื่อหนึ่งว่ากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และมีบัญชาให้ก่อสร้างพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของราชธานีใหม่ และใช้เป็นสถานที่สำหรับทรงประทับ สำหรับทรงว่าราชการแผ่นดิน สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญๆ และสำหรับทรงรับแขกบ้านแขกเมือง พระบรมมหาราชวังเป็นกลุ่มอาคารต่างๆก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมแบบไทยที่งดงามและเป็นที่ดึงดูดความสนใจ สถาปัตยกรรมบางกลุมอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปไทยและตะวันตก บางส่วนเป็นศิลปจีน การตบแต่งภายในของบางอาคารมีรสนิยมแบบตะวันตก »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1