ดอนไก่ดีเบญจรงค์

Ceramic village

Friday, February 18, 2011
By admin
Ceramic village

ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านเซรามิคส์ อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทเบญจรงค์ ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องรูปแบบ และลวดลาย ทั้งลายกนก ลายเทพพนม ลายมังกร ลายวิถีชีวิตไทยๆ จัดว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สร้างมูลค่าเพิ่มที่ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยี การออกแบบ ตลอดจนการพัฒนาเชิงธุรกิจ เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่สามารถสร้างเงินตราต่างประเทศได้แล้ว ยังสามารถมีส่วนเผยแผ่วัฒนธรรมไทยได้ด้วย และที่สำคัญรัฐบาลควรสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท “หมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล” หรือ “OTOP Village” ให้เป็นตัวอย่างสำหรับการพัฒนาพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปอื่นๆต่อไป »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 dsc01365 pr-600-400-king-7 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1